UKŁAD FUNKCJONALNY

Propozycja rozmieszczenia mebli i głównych elementów wyposażenia przedstawiona w postaci rzutu 2D.

+48 512 831 585